Elektromont servis Brno, spol. s r.o. organizačná zložka